Aqua Babies Swimming Course คอร์สสอนว่ายน้ำเด็กแรกเกิด - 6 ปี หลักสูตรจากประเทศอังกฤษ  Tel : 092-318-3181-2  Email :info@aquababiesthailand.com

                                                     

 

 

         
     คอร์สเรียนว่ายน้ำสำหรับเด็กแรกเกิด -  6 ปี

      

      Aqua Babies Thailand   เรานั้น เน้นเรื่องพัฒนาความแข็งแรง  ความแข็งแกร่งของเด็กๆ  และเน้นการนำพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย มาผสมผสานก่อให้เกิดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เข้ากับธรรมชาติของเด็กๆ และเราให้ความสำคัญถึงความต้องการของเด็กๆและผู้ปกครอง ซึ่งจะทำให้เด็กๆและผู้ปกครองได้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากการว่ายน้ำ

      สำหรับคลาส  Babies และ Toddlers ของเรานั้น จะเป็นการสอนผู้ปกครองสอนเด็กๆอีกทีนึง เพราะเราเชื่อว่าการที่ผู้ปกครองและเด็กๆได้ใช้เวลาร่วมกันนั้นในน้ำทำให้เกิดความผูกพันธ์และสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่และคุณลูก คุณพ่อคุณแม่จะได้เรียนรู้ถึงเรื่องความปลอดภัยต่างๆเมื่ออยู่ในน้ำมีการสอดแทรกเทคนิคและวิธีการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นในน้ำ (Basic Servival Skills) ถึงแม้ว่าในคลาสจะเรียนรวมกัน แต่ทางครูผู้สอนจะดูความพร้อมของเด็กๆแต่ละคนเป็นหลักและปรับการสอนให้เหมาะสมกับเด็กๆแต่ละคน

 

 

      ประโยชน์ ของการเรียนว่ายน้ำ


         
      การให้ทารกและเด็กเล็กว่ายน้ำ จะส่งผลดีต่อระบบต่างๆในร่างกาย หลายๆส่วนส่วนด้วยกัน   เพราะเด็กจะสามารถออกกำลังกายกล้ามเนื้อได้ทุกสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เรียกได้ว่าการออกกำลังกายในน้ำน้ำ ได้บริหารทุกสัดส่วน ซึ่งประโยชน์ของการเรียนว่ยน้ำนั้นมีมากมายมหาศาล เราจึงขอสรุปประโยชน์หลักๆมาดังนี้
 
 • สร้างพัฒนาการในส่วนต่างๆของลูกน้อยได้ดีมาก 
 • เพิ่มความแข็งแรงของแขน ขา และกล้ามเนื้อหัวใจของลูกน้อย รวมไปถึงปอด
 • ส่งเสริมให้ลูกน้อยมีพัฒนาการในการยืน เดิน นั่งได้เร็ว
 • ทำให้ลูกน้อยมีการผ่อนคลาย มีความสุข อารมณ์ดี
 • มีการทำวิจัยว่าเด็กที่เรียนว่ายน้ำ จะทำให้เด็กๆทานอาหารได้มากขึ้น
 • ช่วยให้ลูกน้อยนอนหลับได้ดีและได้ลึก เป็นผลทำให้ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมนได้มากขึ้น
 • ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของลูกน้อย  
 • สร้างความผูกพัน เสริมสายสัมพันธ์ (Bonding) ระหว่างคุณพ่อหรือคุณแม่กับลูกน้อย
 • สร้างความมั่นใจและสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็กๆเมื่ออยู่ในน้ำ
 • มีทักษะการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นขณะอยู่ในน้ำ (Basic Survival Skills)
 • ทำให้ลูกน้อยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
 • ส่งเสริมการให้ลูกน้อยใช้ส่วนต่างๆในร่างกายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเรียนว่ายน้ำยังเป็นการสอนให้ลูกน้อยได้เรียนรู้กับการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมตั้งแต่  ยังเล็ก
     
  

       การเรียนการสอนที่  Aquababies Thailand

     
         ทางAquababies Thailand จะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็นเทอม โดย 1 เทอมจะมี10 สัปดาห์  เด็กๆจะเรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆละ 30 นาที 
(Aqua Pre-School 45 นาที) โดยเราจะเรียนกันเป็นคลาส ใน 1 คลาสจะมีเด็กๆไม่เกิน 8 คน ต่อคุณครู 2 ท่าน แต่ละคลาสจะแบ่งตามช่วงอายุและตามความพร้อมของเด็กๆ เด็กๆที่อายุต่ำกว่า 12  เดือน จะเรียนโดยมีผู้ปกครองลงไปในสระกับน้องๆด้วย 1 คน และแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น  3 กลุ่มด้วยกัน คื
 • Babies State 1            
 • Babies State 2            
 • Advanced Babies        

       เด็กอายุตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปจะเรียนโดยมีผู้ปกครองลงไปในสระกับน้องๆด้วย 1   คน และแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น  3 กลุ่มด้วยกัน โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้ประเมิณว่าเด็กๆเหมาะสมจะเรียนกลุ่มไหน

 • Toddlers
 • Advanced Toddlers
 • Aqua Kiddies
 


            สำหรับ “Aqua Pre-School” จะเป็นการเรียนการสอนแบบ Non-Parent หรือไม่มีผู้ปกครอง ลงไปกับด็กๆด้วย จะเป็นการสอนระหว่างคุณครูและเด็กๆ โดยเด็กๆกลุ่มนี้ส่วนมากจะมีพื้นฐานการเรียนว่ายน้ำมาบ้างแล้ว หรือเคยผ่านการเรียนกับทาง Aqua Babies แล้วคุณครูประเมิณว่าสามารถเรียน Aqua Pre-School”   ได้  โดยการเรียนการสอนสำคัฐคลาสนี้นั้นคุณครูจะสอนขึ้นท่าต่างๆ ของการว่ายน้ำ เช่น  Free Style, Backstroke, Breaststroke และ Butterfly มีการสอนใช้แขนและขาอย่างถูกวิธีและสวยงาม ฝึกการหายใจอย่างถูกต้อง ทักษะ Streamline